ZAPRASZAMY

  NA NIEODPŁATNE POPOŁUDNIOWE ZAJĘCIA

 REKREACYJNO-SPORTOWE

  z PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

  OD KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 DO KLASY MATURALNEJ SZKOŁY  PONADPODSTAWOWEJ

  Zajęcia odbywają się

 W każdy PONIEDZIAŁEK  w godzinach 16:00 – 17:30

 na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6  ul. Harcerska 12